Klarsyn: hvad betyder det – og hvordan får man det?

I spirituelle sammenhænge omtales ofte dét at have klarsyn, at forbedre sit klarsyn eller at bruge sit klarsyn – men hvad betyder det egentlig?

At have klarsyn betyder at være modtagelig i højere grad end at være i stand til at se. Har du klarsyn, kan du blandt andet se og modtage beskeder fra engle og ånder og mærke energier. Du har kort fortalt et indblik i den spirituelle verden.

Hvad betyder klarsyn?

Klarsyn er at se klart – i spirituel forstand; at være åben overfor at modtage de energier, der omgiver os.

Mange med klarsyn har en evne til reelt at se – deraf omtales klarsyn også som det 3. øje, men at have klarsyn kan også sagtens være en evne til at føle, mærke eller modtage budskaber uden at kunne se noget reelt.

Det 3. øje kan “se” på 3 forskellige måder:

  • At se billeder for sit indre med lukkede øjne
  • At se billeder for sit indre med åbne øjne (sjælesyn)
  • At se billeder for sit ydre med åbne øjne

Det er individuelt, hvilken måde du ser med dit 3. øje.

Hvordan, billederne kommer til udtryk, varierer også. Nogle ser enkeltstående objekter, mens andre ser komplicerede universer med handlinger. Nogle ser et øjeblik, mens andre formår at fordybe sig og “se” længe.

Indre billeder for kan være i mange dimensioner med mange detaljer, mens billeder for det ydre øje typisk i højere grad er lys og energier.

Sjælesynet er som at se billeder for sit indre med det ydre øje. Det er en ret speciel og sjælden tilstand, som de færreste evner. Det kan føles som at være i en form for trance.

Hvordan får man klarsyn?

Hvordan får man klarsyn?

Mange tror fejlagtigt, at klarsyn er for de få; at det udelukkende er udvalgte, spirituelle personer med særlige evner, der har klarsyn og kan modtage beskeder fra engle og ånder. Intet kunne være mere forkert. Alle kan tilegne sig klarsyn.

Det handler om at øve sig, om at tro på egne evner og om at være åben og modtagelig for dét, der med sikkerhed kommer.

Universet, engle og afdøde sender beskeder til alle sjæle. Det er bare ikke alle, der er modtagelige og dermed modtager og forstår beskederne. Det er heller ikke alle, der er i stand til at se energier fra det hinsides.

Noget meget håndgribeligt kan være at begynde at meditere. Meditation skaber en forståelse for og en indsigt i dig selv, samt en overordnet ro. Og både ro, forståelse og indsigt skaber et bedre grundlag for at være åben og modtagelig og dermed få klarsyn.

Klarsyn øvelse

Udover at meditere og skabe ro og indsigt, kan det være rart med helt konkrete øvelser. Øvelser, der er rigtig gode til at øve klarsyn, er visualiseringsøvelser.

Visualiseringsøvelser er i princippet alle øvelser, hvor du får besked på at lukke øjnene og visualisere noget. Efterfølgende skal du tegne det, du visualiserede. Det kan også være i forbindelse med meditationsøvelser, hvor du efterfølgende tegner eller maler det, der falder dig ind.

I første omgang handler det om at evne at male eller tegne det, du så for dit indre. Efterfølgende kan du begynde at analysere på det, du tegnede. Er der nogle symboler, noget der kan have en mening?

Både visualiserings- og meditationsøvelser kan findes i mange forskellige variationer på blandt andet YouTube.

Øv dig i at se egen og andres aura

Øv dig i at se egen og andres aura

Alle øvelser, der kan styrke dine spirituelle evner, styrker dit klarsyn. En meget håndgribelig øvelse er at øve dig i at se både egen og andres aura.

Du kan let øve dig i at se din egen aura hjemme foran spejlet:

  • Fokuser på din pande
  • Hold fokus så længe du kan
  • På et tidspunkt vil der dannes én eller flere farver omkring dit hoved
  • Farverne er din aura

Samme øvelse kan laves på andre, hvor du fokuserer på deres pande. Det er lettest på en hvid baggrund; for eksempel op af en hvid væg.

Farverne har forskellige betydninger. Det kan du læse om her: Aura farver – og deres betydning

Klarsyn kræver vedligehold

Ligesom så meget andet, kræver det hyppig øvelse og efterfølgende vedligeholdelse at få og bevare sit klarsyn. Først og fremmest skal der helst ikke være for meget “støj på linjen”. Travlhed, stress og uro forstyrrer altsammen dit klarsyn.

Derimod er ro, harmoni og balance grundsten i dét at få og bevare klarsyn. Har du ikke modtaget så mange spirituelle beskeder på det seneste, er du måske ikke i balance. Måske har du travlt, eller måske er der følelsesmæssige forstyrrelser, der tager fokus.

Universet har altid noget at fortælle; engle, der guider eller beskytter, afdøde, der sender hilsner, eller guidende energier, der omgiver dig.

Det kan være en god idé at tage et kig på din egen aura, hvis du ikke har haft klarsyn i noget tid. Din aura afslører typisk, hvordan du inderst inde har det, og det kan dermed være en hjælp til at afklare, hvad du skal tage fat på lige nu, hvis dine spirituelle evner halter.

FAQ

Hvad betyder det at have klarsyn?

At have klarsyn betyder at kunne se eller modtage spirituelle energier for eksempel fra engle eller afdøde.

Hvordan får man klarsyn?

Du får klarsyn ved at øve dig i at se det, der ikke kan ses med det blotte øje, og ved at tro på, at det kan lade sig gøre.

Hvordan udvikler du dine clairvoyante evner?

Vil du gerne udvikle dine clairvoyante evner, er det først og fremmest en god idé at skabe en indre balance; at øve dig i at lytte til din intuition og mærke dig selv – og allervigtigst at tage hånd om de ting, der ikke er i balance i dit liv.

Se også: Få lagt et personligt fødselshoroskop , pesonligt årshoroskop eller et parhoroskop og gå ikke glip af dagens horoskop og månedens horoskop

PERSONLIGT HOROSKOPBESTIL HER
+