Alt du skal vide om engle

Engle er en stor del af den spirituelle verden. Nogle mener, at engle er ånder fra afdøde, men oftest er overbevisningen, at engle er spirituelle budbringere. Denne tro deles af mange religioner, der dog i højere grad oplever engle som religiøse budbringere.

Både i religiøse og spirituelle sammenhænge er engle omgivet af megen mystik, men de er vigtige brikker til at forstå den åndelige verden bedre. I artiklen her kan du få en bedre forståelse for engle betydning.

Hvad er en engel?

Hvad er en engel?

Engle omtales i langt de fleste religioner som Guds budbringere. Engle er altså ikke noget nyt. I de forskellige trosretninger bringer englene Guds ord, hvorimod de i den spirituelle verden bringer personlige budskaber fra Universet.

Disse budskaber har ikke nødvendigvis et religiøst formål, men fordrer i langt højere grad at støtte og vejlede den enkelte.

Men hvad er engle egentlig? Er de mennesker? Ånder? Afdøde? Svaret er, at de ikke er nogen af delene. Engle er energi. De er altså ikke levende væsener. Derfor kan engle også forveksles med ånder. Det skyldes deres flydende form, der kan være svær at se med det blotte øje.

Relateret: Træk dagens englekort

Kort fortalt er engle vores guider i den fysiske verden. De kommer gerne med budskaber til at forstå, hjælpe eller forandre. Og typisk er deres hensigter kærlige, hjælpsomme og opmuntrende.

Nedenfor kan du læse 5 ting, du måske ikke vidste om engle

Nedenfor kan du læse 5 ting, du måske ikke vidste om engle

1. Engle indgår i et universelt hieraki

Der findes mange forskellige engle, der har forskellige formål og opgaver. Englene rangerer forskelligt i Universet. Det vil sige, at nogle engle har vigtigere opgaver end andre. De forskellige engle kommer altså med forskellige budskaber.

Nogle engle har til formål at guide, andre at vejlede og andre igen at våge over eller beskytte. Og englene kan stige i hierarki ved at udføre deres opgaver.

Formår du at have englekontakt, er det altså ikke nødvendigvis den samme engel, du oplever hver gang. Det afhænger helt af, hvad Universet forsøger at fortælle dig.

2. Alle kan lære at få kontakt til engle

Besidder du evnen til at se engle, får du et meget bedre indblik i den åndelige verden og en bedre forståelse for dig selv, Universet og alt det spirituelle omkring dig. Rigtig mange går med et ønske om at få kontakt til engle – og mange tror fejlagtigt, at englekontakt er undt de få.

Alle kan lære englekontakt. Det handler om at øve sig i at lytte og “se”. De færreste kan se engle med deres øjne. Det skyldes, at engle består af energi. Langt flere formår at se engle for deres indre, høre dem eller fornemme dem.

At lære at se engle handler om at give plads til intuitionen. At lytte til de små tegn, englene efterlader og give dem opmærksomhed. Hviler du i dig selv, har du nemmere ved at få englekontakt. Derfor kan øvelser som mindfulness være en god hjælp.

3. Engle kan kontakte dig i drømme

Drømme er en oplagt mulighed for engle for at kontakte dig med et mere klart budskab. De kan i din vågne tilstand komme med beskeder, som du måske ikke opfanger, og derfor er drømmene oplagte til de beskeder, det er vigtigt, at du modtager.

Nogle engle vil komme med meget klare beskeder i dine drømme, som du ikke kan misforstå, mens andre beskeder i højere grad kræver, at du analyserer dem.

4. Disse tegn er fra engle

Mange tegn er klare tegn fra engle. Nogle af de mest almindelige engletegn er hvide fjer. Mange hvide fjer på samme sted er et tegn på, at mange engle omgiver dig, mens enkelte hvide fjer er fra din skytsengel, og store hvide fjer er fra de mægtige ærkeengle.

Også placeringen af fjeren kan have betydning. Derfor bør du nøje lægge mærke til, hvor du finder den – og i hvilken sammenhæng.

Men engle kan også skabe kontakt på mange andre måder; for eksempel via tekster, sange, “tilfældigheder”, talkombinationer, naturen og kraftdyr (der har forskellige betydninger).

5. Der er forskel på engle og skytsengle

Engle er Universets budbringere. De beskytter, guider og vejleder dig i livet, så du udvikler dig. Skytsengle er til gengæld vores personlige beskyttere. Alle mennesker har en skytsengel, og den samme skytsengel følger os i de forskellige liv, vi har.

Du har dermed den samme skytsengel, som du havde i dit forrige liv, og dén skytsengel følger dig videre ind i lyset og i dit næste fysiske liv. En skytsengel er personlig, og alle skytsengle har kun én sjæl at passe på.

FAQ

Hvordan viser engle sig?

Engle kan vise sig på mange måder. Det kan være fysisk i form af lys, lyd eller skikkelse, det kan være i drømme eller via følelser i kroppen, og det kan være via tegn som dyr, “tilfældigheder” eller tal.

Hvordan beder jeg englene om hjælp?

Du kan altid bede englene om hjælp – og de lytter altid. Du kan tale højt eller for dit indre; englene skal nok høre det og sende hjælp. Det er blot op til dig at have klarsyn og klarhørelse nok til at modtage hjælpen.

Hvad er min skytsengel?

Din skytsengel er din personlige engel, hvis eneste formål er at beskytte og guide netop dig. Din skytsengel følger din sjæl igennem alle dine fysiske liv.

Se også: Få lagt et personligt fødselshoroskop , pesonligt årshoroskop eller et parhoroskop og gå ikke glip af dagens horoskop og månedens horoskop

ÅRSHOROSKOPER FOR 2024 LÆS HER
+