Dagens englekort


Træk dagens englekort her

Her på Horoskopnettet.dk har du mulighed for at bruge funktionen ”træk et englekort” – ganske gratis. Alt, du skal gøre, er at trykke på det online englekort nedenfor. Vil du gerne have svar på et specifikt (åbent) spørgsmål, så sig det for dig selv, inden du trækker kortet.

Derudover anbefales du at læse guiden til englekort læsning nedenfor, inden du går i gang. Det vil give dig et bedre udgangspunkt i at læse og forstå det kort, du trækker.

Vi er ved at opdatere vores englekort og i mellem tiden henviser vi til at du kan trække vores tarotkort her.

Træk dagens englekort gratis her

Englekort kan fungere som svar på et spørgsmål eller vejledning inden for et givent område, men de kan også fungere mere overordnet som et godt råd for dagen, der kommer, eller en evaluering af dagen, der gik.

Mange vælger, at et englekort træk er en del af deres morgenrutine, så de kan gøre brug af englenes kloge råd eller kærlige omsorg i løbet af dagen. Det er nemlig et rigtig godt udgangspunkt for en ny dag at vide, hvordan du skal forholde dig, eller hvor du skal fokusere din energi.

Du kan trække så mange gratis englekort, du har lyst til, her på siden. Du kan derfor sagtens få svar på flere spørgsmål i træk, ligesom du også kan trække et englekort både morgen og aften, hvis det er det, du har behov for.

Hvad er englekort?

dagens englekort - englekort træk - træk et englekort gratis

Englekort er en nyere og mere håndgribelig version af dét, der har været gennem hele vores (bibel)historie; nemlig vejledende og oplysende engle, der kommer med vigtige budskaber sendt fra oven. Selvom det er de færreste, der i dag kan prale af at have set en engel, er vi mange, der tror på, at der findes mere mellem himmel og jord, og at udefrakommende faktorer har en indvirkning på vores liv. Det er her, englekortene kommer i spil. De er den direkte kontakt til de højere dimensioner.

Englekortene bruges i høj grad ligesom tarotkort og dagens horoskop; som en guide til (selv)udvikling. De kan hjælpe dig med at fortælle om de auraer, der er særligt stærke omkring dig lige nu, ligesom de kan guide dig til, hvad du kan gøre (anderledes) i specifikke områder af dit liv, for eksempel hvis du søger nye græsgange eller leder efter dit livs kærlighed.

De kan også blot være en påmindelse om noget, du måske har fortrængt, eller et kærlig klap på skulderen i en svær tid.

Selvom englekort kan virke religiøse og bibelske, behøver du ikke at være troende for at gøre brug af dem. Englekort bruges i lige så høj grad af spirituelle mennesker, eller af dig, der bare tror på, at der findes mere mellem himmel og jord.

Hvordan virker englekort?

Englekort er udarbejdet med det formål at kunne kommunikere med englene omkring os – deraf navnet. I praksis tror mange mere på, at der kommunikeres med udefrakommende og højere energier frem for engle.

Energierne (som nogle også vil forbinde med skæbnen) vil bestemme, hvilket kort du trækker, ligesom det er også energierne omkring dig, der vil hjælpe dig i tolkningen af kortet.

Selvom engle kan virke abstrakte at forholde sig til, er der ikke noget galt i at lade sig kommunikere med dem. De afspejler blide og kærlige væsener, der altid forsøger at hjælpe, og du vil formentlig opleve en positiv energi ved at læse dagens eller ugens englekort.

Englekortene er ikke et specifikt svar på et specifikt spørgsmål. Derfor kan du heller ikke stille ja/nej-spørgsmål til kortene. Der er i langt højere grad tale om en guidning i en retning, uanset om det er en mental, kropslig eller fysisk retning.

Træk et englekort gratis, og få hjælp til at forstå, hvad DU kan gøre i specifikke situationer, snarere end hvad omgivelserne byder på.

Hvor mange englekort er der?

Et sæt englekort består af op til 44 kort. Nogle af de mindre sæt består kun af 32 kort. Der er altså tale om et væsentligt mindre sæt kort end tarotkort, der består af 78 kort. Endnu en markant forskel er, at englekortene er overvejende positive. Der findes for eksempel ikke englekort, der svarer til tarotkortenes ”Døden” og ”Den hængte mand”.

Englekort egner sig særligt godt til nybegyndere i kortlægning. Dels er der færre kort at lære at kende, og dels står der en tekstbeskrivelse på de enkelte kort, så det ikke er udenadslære på samme måde som tarotkortene er.

Hvad betyder de forskellige englekort?

Hvert englekort har en illustration og et tekstbudskab. Selve teksten vil typisk være meget spirituel, og der vil også mange gange stå, hvilken ærkeengel budskabet kommer fra. Et uddrag fra et englekort kunne lyde

Husk! Intet er, hvad det ser ud til at være…”

Eller

Jeg overrækker dig netop nu dette gyldne sværd af kærlighed. Jeg overrækker dig muligheden for at befri dig for de bånd, som begrænser dig i din fulde livsudfoldelse…”

Som det ses, er teksterne meget abstrakte og ikke endegyldige svar. De lægger op til refleksion og fortolkning – og de kan ændre mening afhængigt af dit spørgsmål, din personlighed og dit liv.

Mens nogle af englekortene har et decideret budskab, handler andre kort i højere grad om at sende styrke eller trøst. De kort fungerer som en blid englehånd på skulderen, der fortæller dig, at du ikke er alene, og at du nok skal komme igennem dét, du går og tumler med.

Historien bag englekort

Englekort er en nyere opfindelse i forhold til f.eks. tarotkort, der strækker tråde langt tilbage i tiden. Men alligevel er formålet med englekort taget helt tilbage, fra vores tidshistories begyndelse. Det er nemlig i biblen, at mennesket igen og igen bliver hjulpet eller guidet af engle – og det er præcis dét, englekortene i dag forsøger at genskabe; en direkte kommunikation mellem mennesker og engle.

Du behøver ikke at være clairvoyant eller have spirituelle evner i det hele taget for at benytte englekort, selvom mange med clairvoyante evner vælger at bruge englekort i deres kommunikation.

Uanset din religiøse eller spirituelle tro, vil ærkeenglene guide dig på vej, når du benytter englekort. Engle tror nemlig på det bedste i alle.

Hvor kan man købe englekort online?

Selvom du kan trække et gratis englekort her på siden en gang om dagen, en gang om ugen, eller hvor ofte du har behov for det, kan der være fordele ved at supplere med fysiske kort.

Der sker nemlig noget helt specielt, når du kommer i fysisk kontakt med kortene; det intensiverer kontakten. Og den intensivering vil måske hjælpe dig til at forstå betydningen med kortet og budskabet på et dybere plan.

Englene Svarer (Angel Answers) Dagens englekort
Her kan du se størrelsen på Englene Svarer kortene (copyright: Horoskopnettet.dk)

Der findes mange forskellige varianter af englekort. Et sæt englekort kan variere i antallet af kort, og både illustrationer og formuleringen af tekstbudskaber kan også variere. Prisen er typisk mellem 200 og 300 kr. for et sæt englekort.

Nogle af de mest populære englekort er Englene Svarer af Doreen Virtue (danske englekort), Din engleguide orakelkort af Kyle Gray og Livets Visdom – Orakelkort af Guthrie Gaye.

Hvilke englekort skal jeg vælge?

Eftersom englekort først og fremmest er baseret på det intuitive, bør du vælge det sæt kort, der først fanger din interesse. Selve udformningen eller antallet af kort er ikke så vigtigt. Det kan dog være en fordel at vælge englekort med dansk tekst, hvis ikke du er så ferm på engelsk, da det kan besværliggøre fortolkningen af budskabet, hvis ikke du forstår teksten til fulde.

Vælg nogle kort, som designmæssigt tiltrækker dig, eller luk øjnene og før pilen ned over siden med englekort – og lad skæbnen bestemme!

Hvordan lægger man englekort?

Selvom det er nemt og tilgængeligt at trække et online englekort hver morgen (eller aften), kan det også være en god idé at supplere med et sæt fysiske kort. Dels sker der en stærkere forbindelse, når du er i direkte kontakt med kortene, og dels kan det være rart at kunne fokusere på englekortene og energien omkring dem uden en skærm i nærheden.

Det er nemt at lægge englekort, og alle, der ejer et sæt englekort, kan gøre det. Dét at lægge og læse englekort er fortrinsvis styret af intuition. Derfor er der heller ikke lige så stramme rammer opsat som ved andre typer af orakelkort, herunder de mere brugte tarotkort.

Englekort – Sådan gør du

Du starter med at blande englekortene, til du føler, at de er blandet nok. Nogle tror på, at man bør blande kortene, indtil et eller flere kort tilfældigt falder ud af bunken. Herefter placerer du kortene i en bunke foran dig. Det spørgsmål eller emne, du gerne vil have vejledning i, siger du højt eller tænker; gør, hvad du har det bedst med. Igen er det intuitionen, der styrer. Vil du bare gerne have et overordnet råd, behøver du ikke at have et spørgsmål i tankerne.

Se også videoen her:

Din tanke vil straks blive hørt af en ærkeengel, uanset om du har et spørgsmål, eller blot ønsker kontakt. Ærkeenglen vil give sit svar via det øverste kort i bunken. Har du flere spørgsmål eller områder, som du gerne vil have respons på, tænker du blot på dem efterfølgende og trækker så et ny kort.

Læsning af englekort

Når du har trukket et englekort, skal du læse/fortolke det. Mange typer af englekort har et kort tekstbudskab, som svar på dit spørgsmål eller som råd til dagen eller ugen. Tekstbudskabet er sjældent et direkte svar, men i stedet et mere abstrakt eller overordnet svar, som skal lede dine tanker i den rigtige retning. Din intuition vil hjælpe dig med at forstå kortet på den måde, der giver mening for dig.

Erfaring vil hjælpe dig til at forstå dybere budskaber med englekort. Derfor vil professionelle englekortslæsere også typisk komme med mere uddybende forklaringer og dybere fortolkninger end de mere overfladiske tekstbudskaber, du kan læse dig til på selve kortet.

Selvom englekort overordnet set er nemme at lægge og læse, kan det altså kræve lidt hjælp at forstå de dybere betydninger, og derfor kan det være en god idé at få hjælp af en professionel englekortslæser, når du skal i gang med lægge englekort selv.

FAQ

Hvad betyder de forskellige englekort?

De forskellige englekort repræsenterer forskellige engle og arketyper, og kan bruges til at få et indblik i ens liv, relationer og kommende begivenheder.

Hvad er forskellen på tarotkort og englekort?

Tarotkort er ofte mere alsidige og kan bruges til at undersøge alle aspekter af livet, mens englekort primært fokuserer på spirituelle og åndelige spørgsmål.

Hvor køber jeg englekort?

Englekort kan købes på boghandlere, New Age-butikker, online butikker og hos forhandlere af spirituelle produkter.

PERSONLIGT HOROSKOPBESTIL HER
+