Livet efter døden i et spirituelt perspektiv

Der findes mange forskellige overbevisninger, om hvorvidt der er liv efter døden – og hvad efterlivet i så fald består af. Mange overbevisninger lægger sig op af religion.

I kristendommen tror man på et efterliv i paradiset, i buddhismen tror man på reinkarnation, og i islam tror man på, at livet faktisk kun er en prøve til efterlivet, hvor man bliver belønnet eller straffet for sine gerninger.

I den spirituelle verden er der heller ikke kun ét liv. Her tror vi på, at vi består af sjæle, der for en tid tager plads i en krop. Når kroppen dør, tager sjælene tilbage, hvor de kom fra, indtil de på et senere tidspunkt igen inkarnerer til jorden i en ny krop.

I artiklen her kan du læse alt om livet efter døden i et spirituelt perspektiv.

Hvad sker der når man dør?

Der er i princippet ingen, der ved, hvad der sker efter døden. Der er mange overbevisninger; både religiøse og spirituelle. Og så er der (relativt få) nærdøds- og “ud af kroppen”-oplevelser, som er mere eller mindre valide.

De fleste nærdøds- og “ud af kroppen”-oplevelser har dog en del fællesnævnere. Nemlig vejen mod lyset og dét at kunne opleve egen krop udefra.

Hvad sker der med sjælen når vi dør?

Hvad sker der efter døden? Altså med sjælen? Svaret er ret abstrakt. De fleste spirituelle og åndelige vejledere tror på, at sjælene tager tilbage ind i lyset, når kroppen dør. Hvad, lyset mere specifikt indeholder, er det til gengæld de færreste, der udtaler sig om.

Kroppen er et hylster, som sjælen midlertidigt tager ophold i. Det vil også sige, at vores sjæl ikke kun har dette ene liv, men at den både har haft tidligere liv og også får flere liv, når vores krops tid på jorden er færdig.

Troen på, at sjælen lever videre efter kroppen; at sjælen er udødelig og uopløselig, er blandt andet baseret på såkaldte “ud af kroppen”-oplevelser fra folk, der har været døde – og genoplivet – og efterfølgende kan beskrive, hvad de har set og oplevet, mens de ikke har været i live; altså mens deres hjerte – og hjerne – har været stoppet.

Der er to generelle beskrivelser, der ligger til grund for troen på livet efter døden:

  • Den døde bliver hentet af afdøde / kaldt på af afdøde for at bevæge sig mod lyset. Lyset beskrives ofte som værende meget skarpt for enden af en mørk tunnel.
  • Den døde svæver i rummet og kan se sin egen døde krop og omgivelserne og kan efter genoplivning beskrive meget nøjagtigt, hvad der er sket i den tid, kroppen har været død.

Hvordan føltes det at dø?

Den videnskabelige forklaring er, at du ikke kan mærke noget, efter dit hjerte er holdt op med at slå. Selve dét at dø er altså hverken smertefuldt, fredfyldt eller fyldt med følelser. Tiden op til, at hjertet stopper med at slå, afhænger af dødsårsagen. Nogle sover stille ind og opdager det ikke, mens andre har smerter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst.

Hvordan det føles, efter hjertet er holdt op med at slå – efter døden indtræffer – kan de færreste svare på. De, der kan, har været klinisk døde og er efterfølgende blevet genoplivet. Som nævnt ovenfor har mange af dem oplevet enten at svæve gennem mørke mod et skarpt lys eller at svæve over egen krop.

Mange oplever også nærdødsoplevelser som fredfyldte og rolige, mens andre oplever deres liv passere revy. Langt de fleste oplever dog ingenting, hvilket er med til at skabe splid i overbevisningerne omkring livet efter døden.

Hvor er man efter døden?

Hvor er man efter doeden - Livet efter døden i et spirituelt perspektiv

Der kan godt gå lang tid imellem de forskellige liv, der også omtales som inkarnationer til jorden. Sjælen kan også blive i denne verden efter kroppens død, hvis den ikke er færdig her. Det kan være, at sjælen vil sikre sig, at de efterladte kommer godt videre, eller at den har andre opgaver at færdiggøre, inden den tager ind i lyset.

Når vi dør, kommer sjælene fra de afdøde, vi kender, og henter os. I nogle tilfælde tager vi med retur med det samme, mens vi i andre tilfælde skal afslutte noget her i verden, før vi tager med videre.

Af den årsag tror vi i den spirituelle verden også på, at afdøde kan forblive omkring os for en stund, og at det i mange tilfælde er muligt med afdødekontakt.

Kontakt med de døde

Som en naturlig del af dét at tro på, at sjæle fortsætter livet efter døden, tror mange også på, at en del sjæle bliver omkring os, når deres tid på jorden for denne gang er slut. Det er især tilfældet, hvis døden er opstået pludseligt eller uventet, og hvor der kan være uafsluttede mellemværender med den afdøde.

Mange tror, at hvis der er uafsluttede mellemværender, vil den afdødes sjæl blive i en tid. Både for at passe på og se efter de efterladte, men også for at være tilgængelig for dem og måske endda forsøge at fortælle noget afsluttende.

Nogle føler selv kontakten med de afdøde, mens andre har brug for hjælp fra såkaldte medier, som er personer med en særlig evne til at kontakte de afdøde på en hensigtsmæssig måde.

Når den afdødes sjæl har sagt det, den ville, når der har været afsluttende kontakt, eller når den har sikret sig, at de efterladte er ok, vil den drage videre mod lyset sammen med de andre sjæle, som den kender i forvejen.

Ude i fremtiden, når det er din tur til at tage videre mod lyset, vil dine nære afdødes sjæle komme og hente dig for at bringe dig trygt tilbage til lyset, som er dit hjem – indtil næste inkarnation til jorden.

Hvor mange danskere tror på liv efter døden?

Selvom størstedelen af danskerne er kristne og altså i princippet tror på Gud og Paradiset efter døden, er der alligevel hele 24%, der i en undersøgelse foretaget af nyhedsmediet Zetland svarer, at de tror på livet efter døden; altså på reinkarnation.

Det kunne dermed tyde på, at mange danskere er mere spirituelle end kristne, når det kommer til stykket.

Læs også: Hvem er din skytsengel og hvad den gør?

Se også: Få lagt et personligt fødselshoroskop , pesonligt årshoroskop eller et parhoroskop og gå ikke glip af dagens horoskop og månedens horoskop

PERSONLIGT HOROSKOPBESTIL HER
+